Gökçeada

Gökçeada
Gökçeada

Türkiye'nin hem en batısı ve hem de en büyük adası Gökçeada’dır. Yüzölçümü 289 km2’dir. Gökçeada’nın ana karaya en yakın olduğu yer olan Kabatepe’ye uzaklığı yaklaşık 30 km’dir. Adanın Kuzeybatısında Semadirek adası Güneybatısında Limni Adası yer almaktadır. Ada’ya ulaşım, GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.’ye ait feribot ve arabalı vapurlar ile sağlanmaktadır.

Doğal güzelliklerinin korunmuş olması ve kaynaklarının doğru şekilde kullanılması ile Gökçeada’daki doğal yaşam kendini koruyabilmiştir. 1995 yılı itibariyle kalkınma için 1. Derece Öncelikli Bölgeler kapsamına giren Gökçeada'da arazinin%12'si ovalardan, %11'i engebeli araziden ve %77'si dağlık alandan oluşmaktadır. Bölgenin, % 24 ormanlık alan, %28 çayır-mera, %37 diğer arazi( yerleşim yeri vb.), % 11 işlenebilir arazidir. Adanın en yüksek noktası, 673 m’dir. Gökçeada jeolojisinde ve  jeomorfolojisinde önemli ve ilginç yapılara sahiptir.

Gökçeada florası Trakya florasına dahil edilmiştir. Gökçeada'da Calabria çam ormanları, meşe ağaçları, zeytinler, böğürtlen, yabani armut ve çalılıklar doğal bitki örtüsü olarak görülür.  Son yıllarda özellikle tıbbi aromatik bitki ekimine önem verilmekte ve geliştirilmektedir. Ayrıca adanın yüzey alanının yaklaşık % 75'i tarımsal amaçlı kullanıma uygundur ve bu oran Türkiye ortalamasının çok üstündedir. 

Gökçeada, tatlı su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Adanın güneydoğusunda bulunan Tuz Gölü, 2 km büyüklüğünde bir lagün gölüdür.  Tuz Gölü turizm (sörf, çamur banyosu, fotoğrafçılık, kuş gözlemciliği vs.) ve kuş türlerine (flamingo gibi) ev sahipliği yapması bakımından önemlidir. Tuz Gölü'ne ek olarak, adada bulunan diğer 3 lagün ve adanın en büyük deresi olan Gökçeada Deresi ada için önemlidir. Sulama amaçlı Şahinkaya, Dereköy, Aydıncık ve Uğurlu lagünlerinden kullanım suyu, Zeytinli rezervi ise içme suyu olarak kullanılmaktadır. Gökçeada'nın temel su ihtiyacını karşılamak için Devlet Su İşleri tarafından Gökçeada’da Zeytinliköy ve Tepeköy arasında bir baraj gölü inşa edilmiştir.

Gökçeada’nın kara ve deniz faunası Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından kayıt altına alınmıştır. Adanın kuzey kısmı deniz canlıları bakımından özellikle zengindir. Türkiye'nin ilk deniz parkı olan Yıldızkoy Sualtı Milli Parkına da ev sahipliği yapmaktadır. Tuz Gölü, flamingoların yaşam alanıdır. Gökçeada'da 143 çeşit kuş bulunabileceği tespit edilmiştir. Bu tür kuşlar, Türkiye'nin kuş faunasının %30'unu oluşturmaktadır. 

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İletişim