Bozcaada

Bozcaada
Bozcaada

Çanakkale’nin Geyikli beldesinden arabalı vapurla ve deniz otobüsüyle ulaşım sağlanmaktadır. Adanın yüzölçümü yaklaşık 36,67 km², anakaraya uzaklığı 6 km'dir. Yaklaşık 35 dakika da adaya ulaşılır. Kış ve yaz ayları sefer saatleri farklılık göstermektedir. Bölge, % 22 ormanlık alan, % 5 çayır-mera, %25 diğer arazi( yerleşim yeri vb), % 48 İşlenebilir arazidir.

Ada da 65 familya ya ait 437 tür bitkinin olduğu tespit edilmiştir. Adada 12 koy ve 12 burun bulunuyor.

           Tamamının doğal ve tarihi sit alanı olması adanın bakirliğini korumasında önemli bir etken olmuştur. Bozcaada için söylenilecek ilk söz olarak, bağcılık ve şarapçılığın geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan köklü bir gelenek olduğudur.

              Haziran 2000'de Batı Burnu civarında 10.2 MW gücünde 17 türbinden oluşan bir rüzgâr enerjisi santrali kurulmuştur. 

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İletişim