Hakkımızda

Hakkımızda

İKİ ADA BİR YARIMADA TEK HEDEFE DOĞRU

a)   Temsil ettiği kırsal bölgenin tabandan-tavana yaklaşımla kalkınmasını sağlamak,

b)   Bölgenin kalkınma sorunlarını, önceliklerini ve sorunların çözümüne yönelik proje alanlarını belirlemek,

c)   Bölgenin kırsal yerleşimlerindeki sorunların tanımında, çözüme yönelik proje ve programların geliştirilmesinde ve buna ilişkin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde, tüm tarafların aktif katılımını sağlayarak, demokrasinin tabanda gelişmesine katkıda bulunmak,

d)   Kırsal alanlarda dengeli bir kalkınmanın sağlanabilmesi için ülke, bölge ve yöre gerçeklerini dikkate alan program ve projeler geliştirmek,

e)   Bölgenin mevcut kırsal çevre, su, toprak, mer’a ve biyolojik kaynaklarını korumak ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımının önündeki sosyal, ekonomik, idari ve bürokratik engelleri aşmaya yönelik çalışmalar yapmak,

f)    Yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması için ilgili kuruluşların ve yerel halkın bilincini artırmak,

g)   Yerel kalkınma stratejilerini (YKS) hazırlamak ve uygulamak,

h)   YKS kapsamında verilen desteklerden yararlanmak isteyen faydalanıcıların tekliflerini değerlendirmek ve yönlendirmek,

i)     Bölgede, yeni iş imkânlarının yaratılması, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal alanlarda yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

j)     YKS’nin uygulaması dâhil dernek faaliyetlerinin genel olarak desteklenmesi için insan-teknik-mali kaynakları sağlamak.

için el ele verdik

Hakkımızda

Bizimle İletişime Geçin

Bütün sorularınıza hızlı ve en iyi çözüm yoları sunmaktayız bizi telefon numaramızdan veya e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz.

05412673585 Şimdi Ara!

Yönetim Kurulu

Yerel Eylem Grubu Derneğinin Yönetim Kurulunu Görüntüleyebilirsiniz.

Fatma ÖNDER AKGÜLOĞLU
Fatma ÖNDER AKGÜLOĞLU

GEB YEG DER MÜDÜRÜ

Hüsnü Ocal GEZEN
Hüsnü Ocal GEZEN

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Emrah Ataol
Mustafa Emrah Ataol

Üye

Yerel Eylem Grubu Derneği İle Hemen İletişime Geçebilirsiniz.