BAŞVURU ÇAĞRI REHBERLERİ GÜNCELLEMESİ

24 Mart 2022

ÇANAKKALE TKDK

BAŞVURU ÇAĞRI REHBERLERİ GÜNCELLEMESİ

TKDK tarafından IPARD-II Programı 11. Çağrı Döneminde yayınlanmış olan Başvuru Çağrı Rehberi “2.2 Genel Uygunluk Kriterleri” başlığı altında yer alan Mikro ve Küçük İşletme tanımları, 18 Mart 2022 tarih ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde güncellenmiştir.